Kids' Habitat
SDNHM Home
Visitor Information

MINE GAMESMINE GAMES
MINING FOR MINERALS
K E Z I R C O N I E H O W S R I O M

AZURITE
BERYL
CALCITE
COPPER
FELDSPAR
GALENA
GARNET
GRAPHITE
GYPSUM
MALACHITE
PYRITE
QUARTZ
SPODUMENE
TOPAZ
TOURMALINE
ZIRCON
F Z Y T X G A L E N A J J B D Z K G
M M Z L E J L E N I L A M R U O T C
H L Y Q S N G Z N L V S M U Y G V Q
T C X A D E R J R X F O I R H S W T
P B U A V R A A P Z D E W K Z Q S P
C D G N F P P B G F U F L T Q P Y I
P N V P F C H V T R W G R T E P S A
M R J F E R I Q B D J A L O M V R O
B H Z W X J T X L Z U L G X I B A F
N J O A D F E P I Q Y S Y I Z H A B
G L C L E Y R T G R R F P X B S C W
K T E O T Q C O E L B D S S U J B P
N E T Y I B F B J S L M U I H L H O
I T W A R E O X Z L A P M J Q I S J
Q F F F Y T N A O L I N D O S F P U
U W D E P T Z E A F I L L U M X F K
X I P N L U E C M E R R V M P Y I R
W K P P R D H G M U T Y S L Z S Q V
R K M I B I S Q J T D I V Z J F R H
X Z T U T O C P O A Z O C K Y T E H
N E H E Y M I H A A G Z P L Z F P N
Y K B J A S H G P R U J K S A N P O
D C R O H X W O W G G B M A Z C O P
J M G W I K T L F Z D R C N A V C N

The Answers | Mine Games | Kids' Habitat

©  San Diego Natural History Museum